prezto/INSTALL.md

297 B

Install and update

Install

git clone https://github.com/dcarrillo/prezto.git ~/.zprezto
cd ~/.zprezto
git remote add upstream https://github.com/sorin-ionescu/prezto.git
git submodule update --init --recursive

Keep updated

Run the update script.